pühapäev, 24. september 2017

Mina ja teised

I kooliaste: enese, pereliikmete ja kaaslaste tutvustamine ja kirjeldamine (nt nimi, rahvus, sugu, vanus, iseloom, välimus, riietus).

Leia paarid. Riietus

neljapäev, 21. september 2017

Eesti

II kooliaste: Eesti geograafiline asukoht (asukoht Euroopas, naaberriigid, Läänemeri); ilm (ilmakaared, ilmastikunähtused, ilmateade); riigi- ja rahvussümboolika (lipp, vapp, hümn, suitsupääsuke, rukkilill, paekivi jne); riigipühad ja riiklikud tähtpäevad (vabariigi aastapäev, võidupüha; emadepäev, isadepäev, jaanipäev jne); üldrahvalikud sündmused (nt laulupidu, vabariigi aastapäeva ja võidupüha paraad).

Tähestik. Jõuluteemalised sõnad.

Tähestik. Talveteemalised sõnad.

Leia kaardilt Eesti maakonnad

Ühenda maakonna nimetus ja selle asukoht

kolmapäev, 20. september 2017

esmaspäev, 18. september 2017

Kodu ja lähiümbrus

III kooliaste: kodu ja lähiümbruse korrashoid (nt trepikoja, aia, suvekodu, pargi, kooliümbruse korrashoid); käitumine koduümbruses ja looduses (nt käitumistavade järgimine koduümbruses, naabritega suheldes; looduses viibimise kombed, loodushoid); turvalisus (nt kodu, koduümbruse turvalisus, turvasüsteemid, naabrivalve); peretraditsioonid (nt ühised ettevõtmised, sündmuste tähistamine).

Mis on köögis? 

Saab mängida üksi või mitmekesi

Mis on majas?

Saab mängida üksi või mitmekesi

Kodused asjad. Tähestiku mäng