esmaspäev, 12. juuni 2017

Mina ja teised

II kooliaste: suhtlemine pereliikmete ja kaaslastega (nt teiste käekäigu vastu huvi tundmine); viisakusväljendid (viisakas kõnetamine: tervitamine, vabandused, tänamine, vastamine, pöördumine, palve).

Kehaosad

Riided

Grammatika, sõnavara

Leia antonüümid

Lühendid

Eesti Vabariik

Eesti maakonnad.
Valikvastustega.

Eesti maakonnad.
Õige vastus tuleb ise trükkida.

Maakonnad